Tapani Talari • VaakunasivutMitä heraldiikka on?


”Heraldiikka on yleiskäsite, jonka piiriin kuuluvat kaikki tavalla tahi toisella vaakunoihin ja vaakunamaisesti käytettyihin tunnuksiin ja merkkeihin liittyvät seikat olivatpa nämä sitten käytäntöä, säännöstöä tahi tutkimusta. Tämän yleiskäsitteen sisässä on erotettavissa rajoiltaan tarkempia käsitteitä, kuten vaakunatiede ja vaakunataide. Näiden sisällä vuorostaan on vielä eritellympiä aloja, sellaisia kuin vaakunakäytännön säännöt ja sopimukset, heraldiikan tyylioppi, vaakunalajit.”

– Kimmo Kara
Suomen Heraldisen Seuran sivuilla (Heraldiikka > Heraldiikan määritelmä)

 


Heraldinen tunnus?

Tavallisimpia heraldikolta kysyttyjä kysymyksiä on:
”Milloin tunnus on heraldinen?”


Vastaus löytyy vaakunan määritelmästä:

Vaakuna on heraldiikan väri- ja sommittelusääntöjä noudattaen kuvioitu kilpi, jota henkilö tai yhteisö käyttää tunnuksenaan ja jonka sisällön määrää pysyvästi ja tarkoin vaakunaan kuluva sanallinen vaakunaselitys, vaikka vaakunan ulkoasu eri tilanteissa vaihteleekin.

Asiaa selitetään seuraavalla sivulla, jossa verrataan vaakunaa graafiseen tunnukseen.etusivulle | Sivun alkuun | seuraavalle sivulle