Tapani Talari • Vaakunasivut
Kilven piirtäminenEspanjalainen kilpi – leveys 90 ja korkeus 100 yksikköä – syntyy piirtämällä ensin suorakaide ja sen sisään ympyrä, jonka säde on puolet suorakaiteen leveydestä. Kilven katkaisukohta (sininen vaakaviiva) on leveyden puolikkaan etäisyydellä suorakaiteen yläreunasta. Sininen katkoviiva rajaa suorakaiteesta neliön. 

Kilpi katkaistaan, halkaistaan ja lohkaistaan piirrokseen merkittyjä sinisiä katkoviivoja pitkin.Em. espanjalainen kilpi syntyy yksinkertaisimmillaan piirtämällä viivoittimella ja harpilla tai tietokoneen vektoripiirros-ohjelmalla vaakaviiva ja puoliympyrä, jotka yhdistetään kilven reunaviivaksi; mitat piirroksessa.

 

 

 

”Silitysrautakilven” piirtäminen onnistuu seuraavalla tavalla

(Heather Child: Heraldic Design. Genealogical Publishing Co., Inc., Baltimore1982)


Tapa 1

Piirretään neliö ja sille lävistäjät (diagonaalit kulmasta kulmaan) sekä halkaisija.

Jaetaan neliö korkeussuunnassa kuuteen osaan; merkitään ylin ja alin viivoista.

Piirretään neliölle "reunukset”,  joiden leveys on sama 1/6-osa neliön sivun pituudesta.

Kilven leveyden puolikas (a—o ja b—o) säteenä piirretään kaari, käyttäen pisteitä a ja b keskipisteinä; tuloksena kaksi puoliympyrää o-x ja o-y.
Pisteet missä ympyrä leikkaa a—b-linjan (x ja y) toimivat uusina keskipisteinä; säteenä on x—b ja y—a, joilla saadaan ympyränkaaret a-z ja b-z.
Yhdistetään ylin kuudesosa neliöstä kaarien a-z ja b-z rajaamaan alueeseen.
Tapa 2

Erotetaan lakireunasta kolmannes ja siirretään mitta lakion sivuille. Jakopisteistä x1 ja x2 piirretään kilven leveys säteenä ympyrän kaaret kilven sivuiksi.

etusivulle | Sivun alkuun | seuraavalle sivulle