Tapani Talari • Vaakunasivut




Viirit

 

Kun vaakunasta muunnetaan lippu taikka pöytäviiri tai isännänviiri, vaakunakilven muoto sopeutuu kankaan muotoon.

Talarin sukuvaakuna mukautuisi viireihin ja lippuihin allaolevan kuvan osoittamalla tavalla.


vaakunasta lipuksi viiriksi


Vaakunan muuntaminen viiriksi tapahtuu  samoilla ehdoilla kuin lippukin. Muuntamisesta onkin kysymys varsinkin isännänviirissä, jossa jo katseluetäisyys vaatii kuvioiden pelkistämistä ja osin karsimistakin.

Pöytästandaarikin on suhteiltaan pitkänomaisempi kuin vaakuna: kun vaakunan leveyden suhde korkeuteen on 9:10, standaarissa se on 6:10.

Isännänviiri pituus on puolet lipputangon korkeudesta; yleisin viirin pituus on 6 metriä (12 metriä korkeaan tankoon), jolloin viirin leveys ”yläpäässä” 40–50 cm ja ”alapäässä” kolmannes yläpään leveydestä.

Veneilyssä käytetyt viirit ovat usein kolmiomaisia.




etusivulle | Sivun alkuun | seuraavalle sivulle